Sondre Torp Helmersen

Sondre Torp Helmersen ansatt ved Institutt for rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Han har en LLM-grad fra University of Cambridge og Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han underviser i folkerett ved universitetene i Oslo og Bergen og har blant annet arbeidet med folkerett i Utenriksdepartementets rettsavdeling. Helmersen har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen folkerett og leverte i 2018 sin ph.d.-avhandling til bedømmelse ved Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser