Torsten Thuren

Torsten Thurèn er docent i journalistikk og fil.lic. i historie. Han er ansatt ved Institusjonen för Journalistik, Medier och Kommunikation ved Stockholms universität (JMK) og er forfatter av en rekke bøker.

Fallback image

Utgivelser