Trine Gedde-Dahl

Trine Gedde-Dahl er høgskolelektor og underviser i norsk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har deltatt i arbeidet med utviklingen av den læringsstøttende prøven i skriving for 5. og 8. trinn. Hun har lang undervisningserfaring i norsk fra videregående skole og er medforfatter på en serie ressursbøker for ungdomsskoleelever om skriving som grunnleggende ferdighet (SKRIV 1-3).

Utgivelser