Trine Lise Bakken

Trine Lise Bakken er forsker ph.d / cand.san og psykiatrisk sykepleier.

Hun leder en regional kompetansetjeneste ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning / autisme, PUA, ved Oslo universitetssykehus HF. Hun har vært leder for prosjektet «Autisme og psykiske lidelser hos voksne» i regi av det nasjonale autismenettverket. Bakken avsluttet i 2010 sitt doktorgradsarbeid som omfattet indikatorer på schizofrene psykoser, og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni. Hun har publisert en rekke artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter og har vært redaktør / medredaktør for tre fagbøker om psykiatri og utviklingshemning.

Utgivelser