Trine-Lise Wilhelmsen

Trine-Lise Wilhelmsen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (UiO) og instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett.

Wilhelmsen har i mange år arbeidet med forsikringsrett, erstatningsrett, sjørett/transportrett og rettsøkonomi. Hun leder Finansklagenemnda Skade.

Trine-Lise Wilhelmsen Høyoppløst bilde

Foto: Foto: UIO

Utgivelser