Trond Jenssen

Trond Jenssen er overlege ved seksjon for nyremedisin, OUS, Rikshospitalet og professor i nefrologi ved Universitetet i Oslo.

Han har lang klinisk erfaring som sykehuslege og har undervist medisinstudenter i en årrekke.

Fallback image

Utgivelser