Trond Kongsvik

Trond Kongsvik er sosiolog (dr. polit.) og har de siste 15 årene særlig forsket på temaene organisasjonsendring og sikkerhet.

Kongsvik har publisert flere bøker og en rekke artikler knyttet til disse temaene. Han har tidligere hatt en hovedstilling som forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning AS, Studio Apertura, og også vært tilknyttet Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU som professor II. Han jobber nå ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved samme institusjon.

Trond Kongsvik Høyoppløst bilde

Foto: Foto: NTNU

Utgivelser