Trude Jægtvik

Trude Jægtvik er sykepleier med mastergrad i folkehelsevitenskap og hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. Trude arbeider som førstelektor ved Nord universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Utgivelser