Sissel Trygstad

1966 -

Sissel C. Trygstad, dr.polit. i sosiologi, arbeider som forsker ved forskningsstiftelsen Fafo. Trygstad har gjennomført flere forskningsprosjekter om endringer innenfor offentlig sektor. Hun har spisskompetanse på temaer som arbeidstakeres medvirkning og innflytelse, arbeidsorganisering og New Public Management.

Fallback image

Utgivelser