Trygve Bergsåker

1951 -

Trygve Bergsåker er professor dr. juris ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han har gjennom en årrekke holdt forelesninger og kurs i pengekravsrett og obligasjonsrett.

Utgivelser