Trygve Tjade

Trygve Tjade er foreleser ved Bjørknes Høyskole. Utdannet lege, spesialist i medisinsk mikrobiologi. Overlege ved Fürst Medisinsk Laboratorium. Bakgrunn fra bl.a. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Akershus universitetssykehus. Har undervist og vært sensor i grunn- og videreutdannelse i helsefag siden 1977. Har skrevet lærebok innen medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer.

Fallback image

Utgivelser