Jan Ubøe

1959 -

Jan Ubøe er professor i matematikk ved Norges Handelshøyskole. Han har bred erfaring med utvikling av sannsynlighetsteoretiske modeller, og har lang undervisningserfaring fra universiteter og høgskoler.

Webinar med Jan Ubøe - Statistikk for økonomifag

Utgivelser