Bente Ulla

Bente Ulla er førsteamanuensis med doktorgrad/ph.d. i utdanningsvitenskap.

Ulla har erfaring fra både arbeid i barnehage, høgskole og utdanningsforskning. Gjennom sitt forsknings- og forfatterskap har hun synliggjort en særlig interesse for maktforhold i og rundt utdanningsfeltet. Dette innbefatter også maktforhold som er vevd inn i kunnskapskonstruksjoner. I doktorgradsarbeidet fokuserte hun på vilkår for kunnskap og profesjonsutøvelse i barnehagen. Til daglig arbeider hun ved Høgskolen i Østfold, der hun underviser både i veilederutdanning for barnehagelærere, samt flere emner ved masterutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0–3 år).

Utgivelser