Unni Fosser Knudsen

Unni Fosser Knudsen er lærer på spor 1 ved Trondheim voksenopplæringssenter og har videreutdanning fra studiet Undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn ved UiB.

Utgivelser