Anne-Grethe Urnes

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og barne- og ungdomspsykologi.

Hun har veiledning og undervisningsoppdrag for blant annet pedagogisk-psykologisktjeneste i Oslo og Regionsenterfor barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, der hun tidligere har vært studieleder for en tverrfaglig utdanning i nevropsykologi/nevropsykiatri. Urnes har lang klinisk erfaring fra arbeid i PPT og BUP og som leder for nevroteam. Hun har vært universitetslektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har sittet i styret for Norsk Nevropsykologisk Forening samt i Norsk Psykologforenings spesialistutvalg i klinisk nevropsykologi. Hun var redaktør for fagboken Nonverbale lærevansker (2009).

Anne-Grethe Urnes Høyoppløst bilde

NTB Produksjon, Thomas Brun

Utgivelser