Gunn-Marit Uverud

Gunn-Marit Uverud har bakgrunn som pårørende, pasient og bruker av blant annet helsefremmende skriving.

Hun har en bachelorgrad i Kultur og samfunn og har erfaring med å lede prosjekter innen psykisk helse.

Utgivelser