Per Vaglum

Professor emeritus dr. med. Per Vaglum tok medisinsk embetseksamen i 1962 og har arbeidet som allmennlege, barnepsykiater og psykiater. Han har undervist medisinske studenter siden 1974, først i psykiatri og senere som professor i medisinske atferdsfag. Han har også veiledet yngre leger i tjuefem år, og har i mange år også hatt leger som pasienter. Siden 1990 har han ledet flere forskningsprosjekter som bl.a. studerer studenter og unge legers helse og mestring av legeyrket

Fallback image

Utgivelser