Vegard Nedrelid

Vegard Nedrelid er lektor i norsk, religion, samfunnsfag og historie med undervisningserfaring både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Han er lektor ved KG, Kristelig Gymnasium.

Utgivelser