Noralv Veggeland

Noralv Veggeland er professor i offentlig administrasjon og planlegging ved Høyskolen i Lillehammer (HiL). Han har tidligere vært rektor ved HiL, og har hatt en lang rekke lederverv innen forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Hans forskning har hatt en utvikling fra regionalpolitiske studier og planlegging, til studier av europeisk integrasjon, og de siste åtte årene har den nye reguleringsstaten og dens demokratiproblemer stått sentralt. Veggeland står bak mer enn 200 publikasjoner, inkludert 25 fagbøker.

Fallback image

Utgivelser