Vibeke Blaker Strand

Vibeke Blaker Strand er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Hennes forskning og undervisning omhandler i hovedsak fagene likestillings- og diskrimineringsrett, menneskerettigheter og metode.
 

Utgivelser