Vibeke Christensen

Vibeke Christiansen er lektor i dansk og forsknings- og utviklingskoordinator ved UCN, lærerutdanningen i Aalborg.

Hun er utdannet ph.d., cand.ped. i dansk og folkeskolelærer. Hun har forsket på tilbakemeldinger og multimodale tekster/skriftlighet i undervisningen i ungdomsskolen og har erfaring med undervisning i dansk i både folkeskolen, på lærerutdanningen og i etter- og videreutdanningen. Hun har tidligere utgitt Feedback i danskfaget (2014) på Dafolo og har flere forskningsartikler under publisering.

Fallback image

Utgivelser