Vibeke Heidenreich

Vibeke Heidenreich er sosiolog og historiker og arbeider som førstelektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Der leder hun blant annet seminargrupper i faget Innføring i kvalitative metoder. Vibeke jobber også som sensor og underviser i faget Organisasjon, ledelse og arbeid.  

Vibeke er forfatter av
Relevans 8, 9 og 10

Utgivelser