Vilde Vollestad

Vilde Vollestad (f. 1991) er psykolog og har et særlig engasjement for formidling av psykologisk kunnskap.

Hun er en av to initiativtakere til organisasjonen Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU), og har jobbet med utvikling av undervisning i psykisk helse for tusen-vis av ungdom. Vilde ønsker å normali-sere vanlig strev og skape nysgjerrighet og fascinasjon rundt vår psykiske helse, og samtidig vise hvordan vi tar egne og andres vansker på alvor. I 2018 ble hun tildelt Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap av Norsk psykologforening. I dag jobber Vilde hos Moment organisasjon og ledelse.

Utgivelser