Wenche Waagen

1956 -

Wenche Waagen er førstelektor ved Institutt for musikk, studieprogram for utøvende musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), der hun underviser i musikkdidaktikk.

Her har hun vært pådriver for å profilere instrumental- og vokalpedagogen og kulturskolen som praksisplass i lærerutdanningen. Hun skrev i 2003, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd, På vei til mangfold – rammeplan for kulturskolen, og hun holder jevnlig foredrag på konferanser og fagdager om kulturskolenes betydning og viktigheten av estetiske prosesser i opplæringen av barn og unge.

Fallback image

Utgivelser