Rasmus H. Wandall

Rasmus H. Wandall er cand.jur. og har en ph.d. i rettsvitenskap fra Københavns Universitet. Wandall har tidligere blant annet vært ansatt som Hauser Global Research Fellow ved NYU School of Law, som Robbins Fellow ved UC Berkeley samt som forskningsadjunkt ved Københavns Universitet. Han har vært gjesteforsker ved diverse universiteter i Europa, Afrika og Nord-Amerika og i denne forbindelse foretatt en rekke empiriske undersøkelser knyttet til ulike fundamentale premisser for strafferettsystemet. Han har publisert flere arbeider om spørsmål innenfor områdene komparativ rett, straffeprosess og rettssosiologi.

Siden 2013 har han vært ansatt ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen som seniorforsker i prosjektet Straffesakssystemets funksjonalitet, hvor han har gjennomført komparative empiriske studier i spørsmål om rett og tillit. Wandall har tidligere vært ansatt som sjefkonsulent hos Rigsadvokaten i Danmark (2007–2011) og ble i 2015 utnevnt til General Counsel for the International Association of Prosecutors (IAP).

Fallback image

Utgivelser