Carolyn Webster-Stratton

Carolyn Webster-Stratton er psykolog og barnesykepleier, og er professor emerita ved universitetet i Washington.

Hun har utviklet flere forskningsbaserte tiltak og programmer, som De Utrolige Årene for foreldre, som har fått stor utbredelse i Norge.

Fallback image

Utgivelser