Hans-Jørgen Wallin Weihe

1951 -

Hans-Jørgen Wallin Weihe er sosionom, spesialpedagog og fil.dr.

Han er ansatt ved Høgskolen i Lillehammer, avdeling for helse- og sosialfag

Fallback image

Utgivelser