Edvard Horn Welle-Strand

Edvard Horn Welle-Strand er advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm AS.

Han har tidligere arbeidet som vernepliktig jurist i Forsvaret, dels som juridisk rådgiver for Militærpolitiet og dels som krigsadvokatfullmektig hos Krigsadvokatene for Sør-Norge.

Fallback image

Utgivelser