Ebba Wergeland

Ebba Wergeland er forsker, overlege og spesialist i arbeidsmedisin. Hun har tatt doktorgrad på emnet arbeidsforhold og helse under graviditet. Wergeland har skrevet flere bøker om arbeidsmiljøtematikk og har en tydelig stemme i samfunnsdebatten og de faglige diskusjonene om arbeidsmiljø, sykefravær og sekstimersdagen. I 2001 ble hun tildelt Arbeidsmiljøprisen og i 2006 fikk hun hedersprisen fra den faglige Trondheimskonferansen.

www.ebbawergeland.no

Fallback image

Utgivelser