Henrik Wergeland

1808 - 1845

Norges store romantiske dikter

Prestesønnen Henrik Wergeland (1808 - 1845) er den virkelig store romantiske dikteren i norsk historie, og regnes av mange som den største norske lyrikeren. Diktingen hans spenner fra det romantisk visjonære til barnekammerdikt, og flere av dem er blitt en selvsagt del av vår felles diktarv. Henrik Wergeland var en markant skikkelse i sin samtid, og rakk å engasjere seg på en rekke ulike felt: folkeopplysning, bondestorting, sedelighet, språkdebatt, folkekultur, jødesaken, fattigkvarterene i Christiania og mye mer. Han døde i 1845, bare 37 år gammel.

Utgivelser