Tone Skyseth Westvig

Tone Skyseth Westvig arbeider som veiledere i Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten i Oslo.

Hun arbeider i et veiledningsteam som samarbeider bredt med skoler og er en støttespiller til skolers utviklingsarbeid.

Forfatteren har lang erfaring fra skolen som kontaktlærer, spesialpedagog, øvingslærer, veileder, sosiallærer og leder. I tillegg til pedagogisk utdanning har forfatteren formell kompetanse innenfor blant annet spesialpedagogikk, veiledning og ledelse.

Fallback image

Utgivelser