Theresa Wilberg

Theresa Wilberg er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Avdeling for forskning og utvikling, Oslo universitetssykehus.

Hun har skrevet en rekke bokkapitler og forskningsartikler om behandling og forløp av personlighetsproblemer.

Fallback image

Utgivelser