Bjørn Willadssen

Bjørn Willadssen er sosiolog med bedriftsorganisasjoner/arbeidsmiljø som arbeidsområde.

Han har vært konsulent i Arbeidstilsynet, miljøsekretær i LO, redaksjonssjef i Tiden Norsk Forlag og i 11 år selvstendig rådgiver og prosjektleder. I de senere årene har han vært organisasjons- og personalsjef i Norsk Arbeidsmandsforbund, hvor han i dag arbeider som utreder. Hans hovedfelt i alle år har vært arbeidsmiljøloven, utgivelser om arbeidslivet, undervisning og foredrag, erfaringsoverføring til kinesisk arbeidsliv på vegne av NHO/Norad m.m.

Fallback image

Utgivelser