William Shakespeare

1564 - 1616

Den engelsktalende verdens største dramatiker.

Shakespeare, William, 1564–1616, brit. dikter, den engelsktalende verdens største dramatiker, f. i Stratford-upon-Avon. Oppr. skuespiller og teaterleder, medeier av Globe-teateret. Skrev ca. 40 skuespill. Hans produksjon spenner fra lystig komedie til psyk. drama med en levende, ofte versbundet dialog. Rekkefølge og tilblivelsesår er usikre, men man antar at de viktigste ble til i følgende år: 1590–92: Henry VI. 1592–95: Richard III, The Taming of the Shrew, Love's Labour's Lost. 1595–1600: Romeo and Juliet, A Midsummer Night's Dream. The Merchant of Venice, Henry IV, Much Ado about Nothing, As You Like It, Henry V, Julius Caesar. 1600–03: Hamlet, Twelfth Night, All's Well That Ends Well. 1604–09: Measure for Measure, Othello, King Lear, Macbeth, Anthony and Cleopatra, Coriolanus. 1610–12: The Winter's Tale, The Tempest. Han skrev dessuten episke dikt og 154 sonetter.
(Kilde:Caplex, nett)

Fallback image

Utgivelser