Willy Aagre

1949 -

Willy Aagre er professor i pedagogikk og er tilsatt ved Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning. Han har arbeidet en rekke år med kulturforståelse i forhold til ungdom og ungdoms-kulturer. Ut over dette har han forsket på førskolelæreres profesjonelle selvforståelse, på ungdomsseksualitet og kjønnsoppfatninger, samt på læremiddelhistoriske temaer.

Fallback image

Utgivelser