Erik Wist

1948 -

Erik Wist er ansatt som professor dr. med. i eronkolog ved Universitetet i Oslo, og fagleder for brystkreftonkologi ved OUS.

Han er også leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe. Han har betydelig erfaring i behandling av kreft og er i tillegg ansatt som avdelingsoverlege ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Fallback image

Utgivelser