Geir Woxholth

1953 -

Geir Woxholth (dr juris fra 1992) er professor i formuerett ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Hans vitenskapelige produksjon ligger hovedsakelig innen formueretten; særlig avtalerett, kontraktsrett, organisasjonsrett og selskapsrett. Før han ble utnevnt til professor var han i flere år ansatt som lovrådgiver i Justisdepartementets Lovavdeling.

Fallback image

Utgivelser