Geir Woxholth

1953 -

Geir Woxholth er professor i formuerett ved Universitetet i Oslo (dr. juris fra 1992).

Hans vitenskapelige produksjon ligger hovedsakelig innenfor formueretten; særlig avtalerett, foreningsrett, stiftelsesrett og selskapsrett. Han har tidligere vært lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling.

Fallback image

Utgivelser