Yngve Lindvig

Yngve Lindvig er fou-direktør i Conexus/Læringslaben og er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo.

Han arbeider med analyse av informasjon, evalueringer, endringsledelse og utvikling av systemer for læring og forbedring.

Fallback image

Utgivelser