Herbert Ypma

Herbert Ypma etablerte det prisvinnende magasinet Interior Architecture og er idéskaperen bak serien World Design, som har satt en standard for utgvielser innen interiørdesign. I Norge er han kjent som mannen bak Unike hoteller.

Fallback image

Utgivelser