Calina Pandele Yttredal

Calina Pandele Yttredal er maler, tegner og grafiker og er utdannet bl.a. ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens Kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet i Bucuresti.

Hun har hatt separatutstillinger i Norge og utlandet, og har deltatt på flere nasjonalutstillinger, blant annet Statens kunstutstilling (Høstutstillingen).
Hun har hatt ulike kunstneriske oppdrag, sceneografi, bokillustrasjon, portrettmalerier/tegninger, utsmykninger og hennes arbeid er innkjøpt av både offentlige institusjoner og kunstkjennere. Calina Pandele Yttredal har lang erfaring med undervisning i farge/lys, tegning, maling, kunsthistorie og anatomi, blant annet ved Statens Kunstakademi, Statens håndverks- og kunstindustriskole, Høgskolen i Oslo, flere kunstskoler og Nordisk Institutt for scene og studio.
Hun har gitt ut flere bøker om estetiske fag og er kjent for å holde inspirerende kurs, foredrag og workshops.

Utgivelser