Dan Zetterström

Dan Zetterström regnes også som en av verdens mest anerkjente nålevende wildlife-kunstnere. I tillegg er han en kjent ornitolog med stor erfaring fra felten. Gjennom sine mange reiser i Europa og Middelhavsområdet, men også til fjernere himmelstrøk, først og fremst på den nordlige halvkulen, har han skaffet seg felterfaring med så godt som samtlige arter som er beskrevet i Fuglene. I årene 1989 - 1997 var han medlem av Sveriges Ornitologiska Förenings raritetskomité. I 1990 ble han bedt om å delta i arbeidet med den første utgaven av Fågelguiden (Gyldendals store fugleguide), og siden da har hans idérikdom, arbeidsinnsats og kunnskaper vært til stor hjelp for boken og dens utforming. Han har i tillegg bidratt med illustrasjoner til flere andre bøker, bland annet Alla Europas fåglar i färg,The Birds of the Western Palearctic og Handbook of Bird Identification. Dan Zetterström bor rett utenfor Karlstad i Sverige.

Fallback image

Utgivelser