Liv Zimmermann

Liv Zimmermann har tidligere arbeidet med plan- og bygningsrett i det offentlige, blant annet i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hun var medlem av Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til byggesaksdelen i plan- og bygningsloven av 2008. Hun har jobbet som advokat med plan- og bygningsrett som spesialområde siden 2005 og har vært partner i Advokatfirmaet Hjort DA siden 2013.   

Fallback image

Utgivelser