Amigos 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Digitalt
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205550445

Amigos 8-10, Fagrom, Skolestudio

Pris 0,01*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Spansk for ungdomstrinnet
 
I påvente av at vi ferdigstiller fagene tysk, fransk og spansk for hele ungdomstrinnet i Skolestudio, får du nå tilbud om innholdet kostnadsfritt ut dette skoleåret! Fagene vil ha innhold til bruk på alle trinn, og vil bli komplett i løpet av skoleåret 2021/2022.
 

Amigos 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Amigos 8-10 Fagrom er et nyutviklet, heldigitalt læreverk. Amigos 8-10 Fagrom dekker alle kompetansemål i læreplanen spansk for ungdomstrinnet, og erstatter behovet for å investere i tradisjonelle papirlæreverk.

Amigos legger stor vekt på kommunikasjon og har den aktive elev i sentrum. Elevene lærer relevante, høyfrekvente ord, uttrykk og setningsstrukturer slik at de kan ta i bruk språket og kommunisere fra første stund. Læreverket er systematisk bygd opp og har en tydelig språklig progresjon. Ved å følge denne progresjonen vil elevene gradvis tilegne seg nye uttrykksmåter for å kommunisere både muntlig og skriftlig om dagligdagse og personlige temaer.

Læreverket gir også et innblikk i den spansktalende verden. Tekster om spansktalende land åpner en ny og spennende verden og gir ny innsikt i de spansktalende landenes kultur og historie.

I Amigos fagrom finner du:

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig
  • Grammatikk- og ordtrening
  • Lyttetrening
  • Lydstøtte
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon
  • Lærerveiledning

Til skolestart 2021 vil lydstøtte komme på plass, og i løpet av skoleåret 2021/2022 vil det utvikles stadig flere temaer og ressurser til Amigos.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris