Amigos 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205550445

Amigos 8-10, Fagrom, Skolestudio

Spansk for ungdomstrinnet

Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til LK-20. 
Pris 145,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Amigos 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Amigos 8-10 Fagrom er et nyutviklet, heldigitalt læreverk. Amigos 8-10 Fagrom dekker alle kompetansemål i læreplanen spansk for ungdomstrinnet, og erstatter behovet for å investere i tradisjonelle papirlæreverk.

Amigos legger stor vekt på kommunikasjon og har den aktive elev i sentrum. Elevene lærer relevante, høyfrekvente ord, uttrykk og setningsstrukturer slik at de kan ta i bruk språket og kommunisere fra første stund. Læreverket er systematisk bygd opp og har en tydelig språklig progresjon. Ved å følge denne progresjonen vil elevene gradvis tilegne seg nye uttrykksmåter for å kommunisere både muntlig og skriftlig om dagligdagse og personlige temaer.

Læreverket gir også et innblikk i den spansktalende verden. Tekster om spansktalende land åpner en ny og spennende verden og gir ny innsikt i de spansktalende landenes kultur og historie.

I Amigos fagrom finner du:

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig
  • Grammatikk- og ordtrening
  • Lyttetrening
  • Lydstøtte
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon
  • Lærerveiledning

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris