Element 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205540231

Element 8-10, Fagrom, Skolestudio

Naturfag for ungdomstrinnet

Element 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.
Pris 145,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.
Alle Fagrom i Skolestudio har lydstøtte.

Element 8-10 Fagrom tar utgangspunkt i Elements grunnbøker og dekker alle kompetansemål i læreplanen i naturfag for ungdomstrinnet.

Her er noe av det du vil finne i Elements fagrom:

  • Oppdaterte fagtekster tilpasset elevenes nivå
  • Et mangfold av ulike oppgavetyper
  • Forsøk og aktiviteter som engasjerer og aktiviserer
  • Filmer som egner seg til forberedelse, gjennomgang eller repetisjon
  • Illustrasjoner og animasjoner som gjør fagstoffet levende
  • Lærerveiledning med fasit

I fagrommet vil du også finne faglig relevante programmeringsoppgaver og opplegg til tverrfaglige temaer.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris