Ksp Nye6

I tråd med fagfornyelsen

Element legger vekt på aktiverende og engasjerende naturfag. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag.

Relevans Tverrfaglig

Tverrfaglige temaer

Element bygger opp under tverrfaglig arbeid både innad i faget og mot andre fag på ungdomstrinnet gjennom tverrfaglige fordypningspakker. Disse finner du i Skolestudio.

Ksp Nye2

Dybdelæring

Element lar elevene gå i dybden på naturfaglige problemstillinger gjennom naturlig progresjon fra 8. til 10. trinn. Slik hjelper Element elevene til å se ulike tema i sammenheng.

Webinar

Om du ikke fikk det med deg, kan du se webinaret "Element og Skolestudio" fra 12. november her.

Produkter

Utgivelsesplan

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
Element bøker 2021 2022
Element Skolestudio 2021 (vinter/vår) 2021 (august)
Lærerveiledning i Skolestudio 2021 (vinter/vår) 2021 (august)

Element - kort fortalt:

Element i Skolestudio

Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning.

Innhold fra 9. trinn publiseres fortløpende i løpet av skoleåret 2020/2021, og de første temaene blir lagt ut allerede i høst. I løpet av våren 2021 vil du også finne innhold til 10. trinn i Skolestudio.

I skolefaget naturfag inngår ulike naturvitenskapelige disipliner som integrerte deler av et felles fag. Dette gir gode muligheter for dybdelæring.

   

Les mer her

Skolestudio2

Bla i Element 8

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene.

Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag. Element gir elevene dine en solid grunnleggende forståelse av sentrale naturfaglige tema og arbeidsmetoder og et godt utgangspunkt for å se de store sammenhengene i faget.

Alle tema belyses grundig ved hjelp av konkrete eksempler som elevene kan forstå, og sentrale begreper behandles flere ganger i nye kontekster.

Bla i boka

Omslag 8 Trinn Lite

Aktuelt

Se hele Element-webinaret her

Hold deg oppdatert!

Registrer deg nå og få tilsendt en flott plakat av periodesystemet i posten.

Som nyhetsbrevabonnent vil du motta:

 • undervisningsopplegg og tips
 • film med forslag til forsøk
 • oppdateringer om fagfornyelsen
 • kursinvitasjoner

   

Registrer deg her

Hold deg oppdatert!

Dette er Element

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag.

 • Element aktiviserer og engasjerer
 • Åpne og utforskende oppgaver gjør naturfag relevant
 • Eleven får økt forståelse og ser sammenhenger
 • Konkrete, illustrerende eksempler og tilpasset språk
 • Oppdatert, korrekt og i samsvar med fagfornyelsen
Dette er Element

Forfattere

Karoline Fægri

Karoline Fægri

Karoline Fægri er utdannet provisorfarmasøyt med doktorgrad i molekylær mikrobiologi. Hun har fagforfatterutdanning for barn og unge ved Norsk barnebokinstitutt. Hun jobber som førstelektor i kjemididaktikk ved Skolelaboratoriet på UiO. Karoline underviser i kjemi- og naturfagdidaktikk og driver forskning og utvikling innen kjemiundervisning.

Kjersti S. Bækkedal

Kjersti S. Bækkedal

Kjersti S. Bækkedal har mastergrad i biologi med videreutdanning i Praktisk Pedagogisk Utdanning, IKT for lærere og matematikk. Kjersti har 5 års erfaring fra undervisning i ungdomsskolen og underviser i fagene naturfag, matematikk og teknologi i praksis. 

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl

Knut Olav Fossestøl har en mastergrad i biologi og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Han har også grunnfag i filosofi og sosiologi. Han har arbeidet 10 år i ungdomskolen hvor han har undervist i naturfag, matematikk, forsking i praksis og programmering.

Marthe Arntzen

Marthe Arntzen

Marthe Arntzen er lærer på ungdomsskole og underviser i fagene naturfag, matematikk og kroppsøving. Hun har en mastergrad i naturfagdidaktikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.