En route 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205550438

En route 8-10, Fagrom, Skolestudio

Fransk for ungdomstrinnet

En route 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.
Pris 129,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

En route 8-10 Fagrom er et nyutviklet, heldigitalt læreverk. En route 8-10 Fagrom dekker alle kompetansemål i læreplanen fransk for ungdomstrinnet, og erstatter behovet for å investere i tradisjonelle papirlæreverk.

En route legger vekt på kommunikasjon og ulike tilnærminger til språket, slik at elevene kan bli aktive språkbrukere så tidlig som mulig. Ved å følge progresjonen i læreverket, vil eleven gradvis kunne ta i bruk nye uttrykksmåter for å kommunisere om blant annet dagligdagse og personlige temaer. Franskverket inneholder mange oppgaver der elever kan eksperimentere med språket, utforske, sammenlikne og øve. En route gir solid støtte for innlæring av språklige strukturer og hjelp til å forstå tekst – som igjen gir elevene et godt grunnlag for muntlig og skriftlig progresjon og produksjon. Elevene blir kjent med Frankrike gjennom levemåter, tradisjoner og geografiske forhold. Kulturkunnskapen er knyttet til innholdet i det enkelte temaet.

I læreverket finner du:

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig
  • Grammatikk- og ordtrening
  • Lyttetrening
  • Lydstøtte
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon
  • Lærerveiledning

I fagrommet kan du bruke og sette sammen innholdet slik du selv ønsker. Som lærer kan du redigere innholdet og på den måten enkelt tilpasse til den enkelte elev eller gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold eller hente inn innhold fra eksterne ressurser. Du kan også hente innhold fra andre fag, og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris