Enter 10, 2.utgave Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
256 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536814

Enter 10, 2.utgave

Engelsk for ungdomstrinnet

Enter setter søkelyset på språket slik det opptrer i autentiske tekster.
Pris 619,00

Elevene møter spennende temaer og varierte tekster som er relevante og aktuelle, og som bidrar til engasjement og lærelyst. Stor bredde og variasjonen i både tekst og oppgaver vekker språklig nysgjerrighet, oppfordrer til kreativitet, dypere læring og refleksjon. Aktiv bruk av lesestrategier bidrar til økt tekstforståelse hos elevene.

Innlæring av språkkunnskap og grammatikk er nært knyttet til tekstene i boka. Et tydelig fokus på vurdering for læring gjør det enkelt å arbeide systematisk med egenvurdering og hverandre-vurdering.

Det tette samspillet med Enter Basic Skills sørger for en effektiv språkinnlæring og styrker elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter.

Enter legger til rette for arbeid med alle de tre tverrfaglige temaene. Arbeid med de grunnleggende ferdighetene foregår på fagets egne premisser.

Enter 10 kapitteloversikt:

  1. Getting along
  2. The US
  3. Both sides
  4. Distant realities
  5. Precious drops
  6. Solving conflicts