Enter 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205540255

Enter 8-10, Fagrom, Skolestudio

Engelsk for ungdomstrinnet

Enter 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.
Pris 145,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.
Alle Fagrom i Skolestudio har lydstøtte.

Enter 8-10 Fagrom tar utgangspunkt i bøkene Enter 8, 9, og 10 og dekker alle kompetansemål i læreplanen i engelsk for ungdomstrinnet.
I Enter 8-10 fagrom finner du også Enter parallell. Enter parallell er spesielt utviklet for elever med behov for særskilt tilrettelegging. Her finner du blant annet tekster med forenklet språk, egne førforståelsesoppgaver og ekstra visuell og auditiv støtte. 

Her er noe av det du vil finne i Enter 8-10 Fagrom:

  • Relevante og elevnære tekster tilpasset elevenes nivå.
  • Et mangfold av ulike oppgavetyper.
  • Lydstøtte til alle tekster og lytteoppgaver.
  • Utforskende oppgaver som oppfordrer til kreativitet og kritisk tenkning.
  • Filmklipp fra ulike engelskspråklige land.
  • Filmer og annen visualisering av temaer.
  • Enter parallell
  • Lærerveiledning med konkrete undervisningstips.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Kjøper du lisens på Enter 8-10 Fagrom får du gratis tilgang på Enter 8-10 Basic Skills – elevens eget digitale øverom gjennom hele treårsløpet i engelsk. Her får elevene god oversikt over grunnleggende ferdigheter, hjelp til å strukturere språklige emner og forstå sammenhenger i faget. I tillegg til at alt av grammatikk og språkstoffet er samlet her, inneholder Enter Basic Skills eksempeltekster og oppgaver på ulike nivåer i tekstoppbygging, grammatikk og rettskriving med mer.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris