Enter 8, 2. utgåve Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
224 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205521278

Enter 8, 2. utgåve

Engelsk for ungdomssteget

Enter setter søkelyset på språket slik det opptrer i autentiske tekster.
Pris 565,00

Elevene møter spennende temaer og varierte tekster som er relevante og aktuelle, og som bidrar til engasjement og lærelyst. Stor bredde og variasjonen i både tekst og oppgaver vekker språklig nysgjerrighet, oppfordrer til kreativitet, dypere læring og refleksjon. Aktiv bruk av lesestrategier bidrar til økt tekstforståelse hos elevene.

Innlæring av språkkunnskap og grammatikk er nært knyttet til tekstene i boka. Et tydelig fokus på vurdering for læring gjør det enkelt å arbeide systematisk med egenvurdering og hverandre-vurdering.

Det tette samspillet med Enter Basic Skills sørger for en effektiv språkinnlæring og styrker elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter.

Enter legger til rette for arbeid med alle de tre tverrfaglige temaene. Arbeid med de grunnleggende ferdighetene foregår på fagets egne premisser.

Enter 8 kapitteloversikt:

  1. A fresh start!
  2. Heroes
  3. The UK
  4. Action
  5. Disasters
  6. Science
  7. India